Kontrola spalinové cesty

Dle zákona č. 320/2015Sb (část třetí) provádíme kontroly spalinových cest v periodičních intervalech, kterými zjišťujeme:

 • Zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.
 • Zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší.
 • Zda jsou zajištěny volné a bezpečné přístupy ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům.
 • Zda je dodržena bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů a stavebních hmot.
 • Zda je zajištěna požární bezpečnost viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby.
 • Zda je způsobilý stavebně technický stav komínového tělesa.
 • Zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

 • Výše uvedené je stvrzeno zprávou o čištění a kontrole spalinové cesty, která slouží nejenom jako potvrzení pro pojištovny, ale hlavně Vy jako uživatel spalinové cesty máte jistotu, že byla provedena důkladná kontrola a případné škody na zdraví a majetku byly co nejdříve odstraněny.

  Kontrola spalinové cesty není revize !

  Jako majitel objektu a uživatel spalinové cesty jste povinnem provést každoroční kontrolu kominíkem dle výše uvedeného zákona. Revizi spalinové cesty neprovádíte periodicky, ale v případech:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

 • Na revizi spalinové cesty navazuje pravidelná kontrola spalinové cesty.

  Čištění spalinové cesty

  Řízeno zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejících předpisů, a proto nechte čištění na odbornících !
  Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

  Lhůty pravidelných kontrol a čištění spalinových cest

  Kontakt

  Pracujeme každý všední den od 8:00 - 15:00 a zastihnout nás můžete jak na telefonním čísle, emailu, tak nám můžete nechat vzkaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Pokud se s námi nemůžete telefonicky spojit, zanechte nám prosím zprávu, na kterou odpovíme co nejdříve.

  Kominictví - Václav Hrdlička
  IČ: 04509871
  Nejsme plátci DPH

  Břízová 265
  Moravský Krumlov, 672 01

  +420 773 519 239

  vaclav.hrdlicka@post.cz

  MMB: 226 933 698/0600

  Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme za projevenou důvěru!
  Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů