Kontrola spalinové cesty

Kontrolou spalinové cesty je odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty v periodičních intervalech. Kontrolou zjišťujeme:

▬ Zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.
▬ Zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší.
▬ Zda jsou zajištěny volné a bezpečné přístupy ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům.
▬ Zda je dodržena bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů a stavebních hmot.
▬ Zda je zajištěna požární bezpečnost viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby.
▬ Zda je způsobilý stavebně technický stav komínového tělesa.
▬ Zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Tato kontrola je stvrzena zápisem.

Čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Lhůty pravidelných kontrol a čištění spalinových cest

cisteni_spalinove_cesty

Kontakt

Pracujeme každý všední den od 8:00 - 15:00 a zastihnout nás můžete jak na telefonním čísle, emailu, tak nám můžete nechat vzkaz prostřednictvím kontaktního formuláře.
Vaše Kominictví - Václav Hrdlička

Pro vložkování původních komínů nerezovým či plastovým systémem, montáž nerezových komínových systémů a odborného poradenství volejte:

Václav Hrdlička - tel 773 519 239


Pro kontroly a čištění spalinových cest, mechanického oddehtování komínů, montáž detektorů CO i hlásičů požáru a kouře volejte:

Jan Šťastný - tel 722 675 335


Pro revize spalinových cest volejte:

Mgr. Karel Ocelka - 603 145 305


Kominictví - Václav Hrdlička
IČ: 045 09 871
Nejsme plátci DPH

Břízová 265
Moravský Krumlov, 672 01

vaclav.hrdlicka@post.cz

+420 773 519 239

Moneta Money Bank
211 952 896/0600

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme za projevenou důvěru!
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů