Kontrola spalinové cesty

Dle stanoveného zákona č. 320/2015Sb (část třetí) provádíme kontroly spalinových cest v periodičních intervalech, kterými zjišťujeme:

▬ Zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.
▬ Zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší.
▬ Zda jsou zajištěny volné a bezpečné přístupy ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům.
▬ Zda je dodržena bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů a stavebních hmot.
▬ Zda je zajištěna požární bezpečnost viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby.
▬ Zda je způsobilý stavebně technický stav komínového tělesa.
▬ Zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Stvrzeno zprávou o čištění a kontrole spalinové cesty sloužící nejenom jako potvrzení pro pojištovny, ale hlavně máte jistotu, že spalinová cesta je důkladně zkontrolována a případné škody na zdraví a majetku jsou co nejdříve odstraněny.

Lhůty pravidelných kontrol a čištění spalinových cest

Kontakt

Pracujeme každý všední den od 8:00 - 15:00 a zastihnout nás můžete jak na telefonním čísle, emailu, tak nám můžete nechat vzkaz prostřednictvím kontaktního formuláře.
Vaše Kominictví - Václav Hrdlička

Pro vložkování původních komínů nerezovým či plastovým systémem, montáž nerezových komínových systémů a odborného poradenství:

Tel: 773 519 239


Pro kontroly a čištění spalinových cest, mechanického oddehtování komínů, montáže detektorů CO i hlásičů požáru a kouře:

Tel: 722 675 335


Zprostředkováváme revize spalinových cest:

Tel: 603 145 305


Kominictví - Václav Hrdlička
IČ: 045 09 871
IČ: 074 33 506
Nejsme plátci DPH

Břízová 265
Moravský Krumlov, 672 01

vaclav.hrdlicka@post.cz

+420 773 519 239

MMB: 211 952 896/0600
KB: 43-720 753 0297/0100

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme za projevenou důvěru!
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů